top of page

Dajte dar elastičnosti.

Sve usluge koje pruža Centar za žrtve kriminala besplatne su za žrtve i njihove porodice samo zahvaljujući velikodušnosti prijatelja poput vas.

Izuzetno cijenimo vašu donaciju. Sva sredstva koriste se za pružanje usluga direktno žrtvama u obliku odgovora na krizu, zagovaranja, pravne pomoći i usluga mentalnog zdravlja.

CVC se striktno pridržava Kodeksa etike donatora Saveza profesionalnih donatora (AFP).

Kao neprofitna organizacija registrovana pod 501 (c) (3), donacije se mogu smatrati porezno priznatim.

U

Odaberite jedan od sljedećih iznosa donacije ili nas pozovite na (314) 289-5650 za više informacija o doniranju iznosa koji nije naveden.

U

Hvala vam na vašoj velikodušnosti.

bottom of page