top of page

Naša misija

Osnaživanje onih koji su pogođeni kriminalom da pređu iz krize u otpornost

Naše osnovne vrijednosti

Dostojanstvo

Svako ima pravo živjeti život bez nasilja. Žrtve ne zaslužuju ono što im se dogodilo i nikada ih ne treba kriviti.

Osnaživanje

Ne postoji univerzalni put do izlječenja, već je osoban za svaku žrtvu. Možemo pomoći žrtvama na tom putu osnažujući ih da odaberu i slijede svoj put.

Partnerstva

Suradnja je vitalni dio posla koji radimo. Naša agencija se udružuje s policijom i drugim agencijama iz zajednice kako bi se susrele sa žrtvama tokom njihovog putovanja.

Prevencija

Pružanjem edukacije i obuke u zajednici o negativnim efektima kriminala i načinima da se to spriječi, možemo pomoći žrtvama da dobiju podršku koja im je potrebna od zajednice i možemo pomoći u zaustavljanju nasilja prije nego što ono započne.

Zagovaranje

Javno zagovaranje je važna komponenta našeg posla. Zakonodavni rad, konsultacije o politikama i napori u obrazovanju mogu pozitivno utjecati na živote žrtava.

bottom of page