top of page

Naš odjel za angažman u zajednici posvećen je stvaranju i podršci aktivnostima koje podižu svijest o proživljenim iskustvima žrtava zločina. Naši napori u javnom zagovaranju osiguravaju da politike, pravila i postupci poštuju žrtve. Ako znate način na koji možemo pomoći u privlačenju pažnje i dostojanstva žrtvama, javite nam. Ovdje smo da damo glas žrtvama.

Prikupljanje sredstava

Tokom cijele godine ugošćujemo nekoliko događaja namijenjenih prikupljanju novca za Centar za žrtve kriminala. Od našeg potpisanog događaja, Party with a Purpose, do naše Trivia Night održane u proljeće.

Nadamo se da se vidimo na sljedećem prikupljanju sredstava!

Trivia Night Images.jpg

Obuka i obrazovanje

Obučavamo pojedince, policiju, škole, korporacije i društvene organizacije. Za teme obuke i upit za obuku, kliknite ovdje da zatražite govornika.

U

Training.jpg

Posebni događaji

Svrha naših posebnih događaja nije prikupljanje novca, već podizanje svijesti, pružanje prostora za žalovanje i poticanje suradnje s našim partnerima u zajednici.

U

IMG-0227_edited.jpg

Outreach u zajednici

Od sudjelovanja na sajmovima resursa zajednice, davanja doprinosa diskusionim panelima, volontiranja u zajednici St. Louis - mi smo posvećeni zajednici kojoj služimo.

35973316_1581299121998448_63636184771392
bottom of page