top of page

Intervencijsko partnerstvo za nasilje u porodici

Advokati žrtava u Intervencijskom partnerstvu za nasilje u porodici pružaju trenutni odgovor na krizu i trajnu podršku žrtvama nasilja u intimnim partnerima. Najviše uputnica dobivaju od detektiva iz Tima za odgovor na nasilje u porodici iz policijske uprave St. Louis i Jedinice za porodični kriminal u policijskoj upravi County St. Dvokate žrtve A mogu se odazvati u policijskoj stanici, bolnici, sudnici ili na mjestu poziva za uznemiravanje u kući.

Partnerstvo za intervenciju u nasilju u porodici započelo je 1997. godine i posvećeno je jačanju komunikacije između krivičnih sudova, građanskih sudova i policijskih uprava grada St. County i County-a u cilju razvijanja koordiniranog i djelotvornog informacijskog sistema, postupka, resursa i usluga za žrtve zločina. nasilje u porodici.

Pružene usluge:
  • Rana intervencija

  • Planiranje sigurnosti

  • Sudska pratnja

  • Informacije o postupcima hapšenja i krivičnom postupku

  • Edukacija o ciklusu nasilja i znakova upozorenja

  • Usluge podrške žrtvama

  • Preporuke socijalne službe

  • Red za pomoć u zaštiti

Kontakt podaci:

Odvjetnički ured grada St. Louis: Telefon: (314) 444 - 5833

U

Advokat okruga St. Louis: Telefon: (314) 615 - 8665

U

E-pošta: info@supportvictims.org

U

bottom of page